OLYMPUS LOL Champions Spring 2013
 대회명
OLYMPUS League of Legends CHAMPIONS SPRING 2013
 일   정
2013년 3월 20일(수) ~ 2013년 6월 15일(토) 수/금 오후 6:30 | 토 오후 7:30 온게임넷 생중계
 총상금
2억 7천만원
 중계진
전용준, 성승헌 (캐스터) / 김동준, 강민 (이상 해설)

경기일정/결과

본선리그

본선  
본선 결과 목록 테이블
2013. 04. 03 NaJin Sword vs MVP Blue 2013. 04. 03 CJ Frost vs SK T1 1
2013. 04. 05 MVP Ozone vs KT A 2013. 04. 05 LG IM vs NaJin Shield
2013. 04. 06 CJ Blaze vs SK T1 2 2013. 04. 06 KT B vs ahq Korea
2013. 04. 10 MVP Ozone vs MVP Blue 2013. 04. 10 LG IM vs SK T1 1
2013. 04. 12 NaJin Sword vs SK T1 2 2013. 04. 12 CJ Frost vs ahq Korea
2013. 04. 13 CJ Blaze vs KT A 2013. 04. 13 KT B vs NaJin Shield
2013. 04. 17 SK T1 2 vs MVP Blue 2013. 04. 17 ahq Korea vs SK T1 1
2013. 04. 19 CJ Blaze vs MVP Ozone 2013. 04. 19 KT B vs LG IM
2013. 04. 20 NaJin Sword vs KT A 2013. 04. 20 CJ Frost vs NaJin Shield
2013. 04. 24 KT A vs SK T1 2 2013. 04. 24 NaJin Shield vs ahq Korea
2013. 04. 26 NaJin Sword vs MVP Ozone 2013. 04. 26 CJ Frost vs LG IM
2013. 04. 27 CJ Blaze vs MVP Blue 2013. 04. 27 KT B vs SK T1 1
2013. 05. 01 KT A vs MVP Blue 2013. 05. 01 NaJin Shield vs SK T1 1
2013. 05. 03 MVP Ozone vs SK T1 2 2013. 05. 03 LG IM vs ahq Korea
2013. 05. 04 NaJin Sword vs CJ Blaze 2013. 05. 04 CJ Frost vs KT B
  
     

클립 영상

    현재 페이지 1 / 전체 페이지 1