AZUBU LOL The Champions Spring 2012
 대회명
AZUBU League of Legends The Champions Spring 2012
 일   정
2012년 3월 21일(수) ~ 5월 19일(토) / 매주 수, 금 저녁 7시 30분 온게임넷 생중계
 총상금
2억원
 중계진
전용준 (캐스터) / 엄재경, 김동준 (이상 해설)

경기일정/결과

본선리그

본선  
본선 결과 목록 테이블
2012. 03. 21 MiG Frost vs Little Hippo 2012. 03. 21 MKZ vs DDol
2012. 03. 23 MiG Frost vs MKZ 2012. 03. 23 Little Hippo vs DDol
2012. 03. 23 MKZ vs Little Hippo 2012. 03. 28 CLG vs Xenics Storm
2012. 03. 30 NeL vs Xenics Storm 2012. 03. 30 CLG vs XD
2012. 03. 30 NeL vs CLG 2012. 04. 04 Team OP vs Super Star
2012. 04. 04 NaJin e-mFire vs NEB 2012. 04. 06 Team OP vs NaJin e-mFire
2012. 04. 06 Super Star vs NEB 2012. 04. 06 NaJin e-mFire vs Super Star
2012. 04. 11 Hunters vs MiG Blaze 2012. 04. 11 Fnatic vs StarTale
2012. 04. 13 StarTale vs MiG Blaze 2012. 04. 13 Hunters vs Fnatic
2012. 04. 13 Fnatic vs StarTale
  
     

경기 영상

클립 영상

    현재 페이지 1 / 전체 페이지 1